Saopštenje za javnost

10.12. 2019. Komisija za odabir korisnika projekta obnove individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika u Brčko distriktu BiH na osnovu Odluke gradonačelnika o imenovanju Komisije za odabir projekta obnove individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika u Brčko distriktu BiH u 2019. godini, broj: 05-000452/19 od 17. 6. 2019. godine, a u skladu
s članom 50.

Image for news

Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“, broj 48/06), a u vezi s raspisanim Javnim pozivom, broj: 35-000039/19 od 6. 5. 2019. godine, Komisija donosi Listu korisnika projekta obnove individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Lista korisnika