Saopćenje za javnost

3.6.2020. Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za obnovu individualnih stambenih objekata s ciljem povratka u Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Image for news

Pomoć u obnovi i povratku izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima dodjeljuje se u okviru implementacije projekata obnove individualnih stambenih objekata izbjeglica iz BiH, raseljenih lica i povratnika u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: obnova stambenih jedinica) koji se finansira iz Budžeta  Brčko distrikta BiH u 2020. godini, a u okviru osiguranih sredstava u iznosu od  250.000,00 KM. 

Broj stambenih jedinica koji će se obnoviti zavist će od stepena oštećenosti stambenih jedinica odabranih korisnika i trenutnih tržišnih cjena građevinskog materijala. 

Javni poziv je otvoren 30 dana i traje  od 3. 6. 2020. do 3. 7. 2020. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te web stranici www.vlada.bdcentral.net. 

Prijave podnesene mimo utvrđenog roka neće biti razmatrane. 

Prilog :