Saopćenje za javnost

J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u Programu stambenog zbrinjavanja sanacija/rekonstrukcija ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Image for news

Raspodjela sredstava u okviru Programa stambenog zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcija ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine vrši se iz Budžeta Brčko distrikta BiH u 2021. godini, a u okviru osiguranih sredstava u iznosu od 300.000,00 KM.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom korisniku iznosi 27.000,00 KM.

Broj stambenih jedinica koji će se obnovit zavisit će od stepena oštećenosti stambenih jedinica odabranih korisnika i trenutnih prosječnih tržišnih cijena građevinskog materijala.

Obrazac Prijave/Izjavese može preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, kao i na internet stranici  www.bdcentral.net.

Javni poziv je otvoren 15 dana i traje od 12. 7. 2021. do 27. 7. 2021. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te web stranici www.bdcentral.net.

Prijave podnesene mimo utvrđenog roka neće biti razmatrane.

 

Prilog :

1. JAVNI POZIV

2. Prijave za dobijanje pomoći za rekonstrukciju i povratak.