Poziv za dostavu komentara na Prednacrt zakona o socijalnom stanovanju

16.6.2020. Poziva se zainteresovana javnost kao i organizacije civilnog društva da dostave komentare na Prednacrt zakona o socijalnom stanovanju.

Image for news

Donošenjem navedenog propisa utvrdio se zakonski okvir za osiguravanje adekvatnog standarda stanovanja za domaćinstva koja sa stanovišta zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi pronalaženja smještaja u odgovarajućoj društvenoj i urbanoj sredini, jer je pravo na dostojno stanovanje jedno od osnovnih ljudskih prava (član 25. Opće deklaracije o ljudskim pravima). Imajući u vidu opredjeljenje Bosne i Hercegovine za uključivanje u evropske integracije, potrebno je stvoriti uslove za primjenu normativa i standarda Evropske unije u oblasti stanovanja, što uslovljava uvođenje i primjenu koncepta netržišnog stanovanja.

Nakon obavljenih sveobuhvatnih konsultacija i pristiglih komentara namjera je da se dobije što kvalitetniji Zakon o socijalnom stanovanju čija bi primjena osigurala najbolje moguće učinke i dobrobit u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. 

Svoje komentare u pisanoj formi možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu: biljana.obrenovic@bdcentral.net

Rok za dostavu komentara je 16. 7. 2020. godine. 

 Prilog:

  1. Prednacrt zakona
  2. Odluka o odobravanju Smjernica