Objavljena Preliminarna rang-lista za izgradnju individualnih stanova i kuća u privatnom vlasništvu u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u BiH

9.8.2019. Komisija za odabir korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH sačinila je Preliminarnu rang-listu za izgradnju individualnih stanova i kuća u privatnom vlasništvu u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u BiH po Javnom pozivu broj: 35-000038/19 od 6. 5. 2019. godine.

Image for news

Pravo prigovora na objavljenu preliminarnu listu imaju svi učesnici po Javnom pozivu i zainteresovana lica. Pismeni prigovor se putem prvostepene komisije podnosi drugostepenoj komisiji, u roku od 15 dana od dana objavе preliminarne liste. (Preliminarna lista korisnika)