Obilježavanje Svjetskog dana i sedmice Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u saradnji sa Odjeljenjem za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja

9.5.2019 Podijeljeni paketi pomoći korisnicima centra za kolektivno stanovanje

Image for news

Šef Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Petar Vrhovac i sekretar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH Denis Šehanović podijelili su pakete pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala ukupne vrijednosti od oko 15.000 KM socijalno ugroženim kategorijama koje borave u centrima za kolektivno stanovanje na području Brčko distrikta BiH. Donator projekta je Crveni polumjesec Turske. Ovo je nastavak dobre saradnje humanitarnog karaktera Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja sa Crvenim krstom/križom.

Riječ je o trećem projektu socijalno-humanitarnog karaktera koji provodi Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH u ovoj godini. Ranije su implementirani projekat „Zimske pomoći“,uz podršku Švicarskog Crvenog krsta/križa i projekat „Užina za djecu“ u stanju potrebe u saradnji s Vladom Brčko distirikta Bosne i Hercegovine.