Lokalne zajednice u ekonomskom razvoju BiH

26. 2. 2019. godine u Doboju održana je redovna godišnja Skupština s predstavnicima 17 udruženja – članica Unije za održivi povratak i integracije u BiH

Image for news

U organizaciji Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini 26. 2. 2019. godine u Doboju održana je redovna godišnja Skupština s predstavnicima 17 udruženja – članica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, te predstavnicima domaćih institucija, međunarodnih organizacija, drugih NVO i saradnika UZOPI u BiH. 

Predsjednica Mirhunisa Zukić je prezentovala postignuća, projekte i saradnju Unije s institucijama vlasti u BiH, prvenstveno s lokalnim vlastima, zatim najznačajnije projekte za jačanje lokalnih zajednica, i to u sklopu teme Ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini kao i teme Lokalni ekonomski razvoj i korištenje sredstava EU. 

Na Skupštini je, u ime Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini, uručena zahvalnicaFederalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za doprinos u implementaciji mnogobrojnih projekata u okviru Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zahvalnica je uručena i šefu Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u okviru teme Lokalne zajednice u ekonomskom razvoju BiH.

 

Zaključci Skupštine:

1. Unija za održivi povratak i integracije u BiH, zajedno sa svojim članicama, treba vršiti energičniji pritisak na institucije vlasti u BiH, na svim nivoima, da nevladin sektor bude respektabilniji faktor u široj društvenoj zajednici u BiH kao korektiv samog društva.

2. Kampanja „Zajedno učinimo život bolji u BiH“ s ciljem promocije i implementacije individualnog seoskog i agro turizma u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini dobila je punu podršku svih prisutnih u Skupštini.