Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu na korištenje socijalnih stambenih jedinica (3 stambene jedinice) za stambeno zbrinjavanje Roma

15.7.2020. Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u stambenoj zgradi u ul. Željeznička b. b. u Brčko distriktu BiH izgrađenoj u okviru projekta „Roma Action (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem osiguranja stambenih jedinica i socioekonomskih mjera s aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“.

Image for news

Na osnovu ovog javnoga poziva izvršit će se odabir korisnika za 3 (tri) stambene jedinice, a dodatno će se formirati lista rezerve do 3 (tri) korisnika koja će, ako u narednom periodu bude slobodnih stambenih jedinica, služiti za popunjavanje istih.

Javni poziv otvoren je 15 dana i traje od 15. 7. 2020. godine do 30. 7. 2020. godine i bit će objavljen na oglasnim pločama Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu – Centra za socijalni rad Brčko, lokalne romske zajednice te na web stranici www.bdcentral.net.

Prilog :

1. Javni poziv

2. Prijava i izjava podnosioca prijave