Saopćenje za javnost

8.6.2020. Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu, na korištenje, socijalnih stambenih jedinica (2 stambene jedinice) na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Image for news

Korisnici prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi” su

ranjive i socijalno ugrožene porodice i pojedinci s teritorije Distrikta koji nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. 

Obrazac prijave dostupan je na infopultu Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Podnošenje prijava i dokumenata:

Popunjeni obrazac prijave s pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih kriterija dostaviti, u zatvorenoj koverti, putem protokola u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, svakim radnim danom do 15.00 sati ili poštom na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Bulevar mira broj 1, poštanski broj 76100 Brčko, do roka za podnošenje prijava.

Na koverti obavezno naznačiti:

Komisija za izbor korisnika Projekta „SHS“

Za Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje socijalnih stambenih jedinica

na području Brčko distrikta BiH u okviru projekta Sistem socijalnog stanovanja

„NE OTVARAJ“

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tj. u periodu od 8. 6. 2020. do 23. 7. 2020. godine, na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenje za socijalnu zaštitu i web stranici Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Prilog:

1. Javni poziv

2. Prijava 

3. Izjava