Saopćenje za javnost

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja v r š i

ISPRAVKU
TEHNIČKE GREŠKE

Image for news

U Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu na korištenje socijalnih stambenih jedinica (2 stambene jedinice) na području

Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 22-000939/20, akt broj: 01.1-1141SM-001/20 od 1. 6. 2020. godine, na stranici 3. u prvom pasusu vrši

se ispravka tehničke greške i to:

umjesto datuma: „23.7.2020. godine“ treba da stoji: „23.6.2020. godine“.

Prilog: 

ISPRAVKA TEHNIČKE POGREŠKE