Saopćenje za javnost

J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2020. godinu

Image for news

Pomoć u oblasti stambenog zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednicerealizovat će se u okviruosiguranih sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00 KM, isplatom novčanih sredstava u maksimalnom iznosudo 25.000,00 KM.

Visina novčanih sredstava bit će utvrđena na osnovu predmjera i predračuna građevinskog materijala za obnovu stambenog objekta, a uz primjenu trenutnih prosječnih tržišnih jediničnih cijena građevinskog materijala.

Javni poziv je otvoren 15 dana i traje od ­­­13. 7. 2020. do 28. 7. 2020. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te web stranici www.vlada.bdcentral.net.

 Prijave podnesene mimo utvrđenog roka neće biti razmatrane.

 Prilog :

  1. Javni poziv 
  2. Prijava za dobijanje pomoći
  3. Izjava podnosioca prijave