Sopštenje za javnost

16.12.2019.godine na osnovu Odluke gradonačelnika o imenovanju Komisije za odabir korisnika i dodjelu novčanih sredstava u programu stambenog zbrinjavanja, sanacije/rekonstrukcije ratom oštećenih neuslovnih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 05-000756/19od 25. 9. 2019. godine, a u skladu s Odlukom o kriterijima za realizaciju programa stambenog zbrinjavanja, sanacije/rekonstrukcije ratom oštećenih neuslovnih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000184/19 od 9. 9. 2019. godine, a u vezi s raspisanim Javnim pozivom, broj: 35-000537/19 od 12. 9. 2019. godine,

Image for news

Prvostepena komisija za odabir korisnika donosi RANG-LISTU korisnika projekta obnove individualnih stambenih objekata po Javnom pozivu broj: 35-000537/19 od 12. 9. 2019. godine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.  

Rang-lista