Objavljena Preliminarna lista korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru ''Potprojekta BiH3 (2014) – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa'' na teritoriji Brčko distrikta BiH.

19.10.2020. Na osnovu člana 21. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa, Komisija za odabir korisnika Projekta „Pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru potprojekta BiH3 (2014) – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa“ u Brčko distriktu BiH, imenovana Odlukom gradonačelnika broj: 05-000565/20, broj akta: 01.1-1141SM-003/20 od 29. 7. 2020. godine.

Image for news

Utvrđuje Preliminarnu listu korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru ''Potprojekta BiH3 (2014) – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa''na teritoriji Brčko distrikta BiH, odabranih po Javnom pozivu broj: 35-000159/20, broj akta: 11-0268PV-001/20 od 17. 7. 2020. godine.

Prilog :

1. Preliminarna lista