Objavljena Konačna lista korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH

Na osnovu člana 10. Odluke o kriterijima za odabir korisnika, načinu dodjele pomoći i realizaciji projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH, broj: 48-000036/14, broj akta: 11-0014AN-014/15 od 26. 2. 2015. godine i broj akta: 11-0014AN-017/15 od 4. 6. 2015. godine.

Image for news

Komisija za odabir korisnika projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ u Brčko distriktu BiH imenovana Odlukom gradonačelnika, broj: 22-00939/20, broj akta: 01.1-1141SM-007/20 od 18. 6. 2020. godine,  na sjednici održanoj 19. 11. 2020. godine, utvđuje Konačnu  listu korisnika prava  na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH

 Prilog :

 - Konačna lista