Javni Poziv interno raseljenim licima u Bosni i Hercegovini i izbjeglim licima iz Republike Hrvatske u BiH za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu socijalnog stanovanja (2 stana)

22.07.2020. Pomoć za stambeno zbrinjavanje u Potprojektu BiH3(2014) – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (u daljnjem tekstu: RSP) se dodjeljuje interno raseljenim licima u Bosni i Hercegovini i izbjeglim licima iz Republike Hrvatske u BiH u vidu:
osiguranja stambenih jedinica (stanova) u izgrađenim višestambenim zgradama u ul. Matije Gupca b.b., u skladu sa Smjernicama za projektovanje višeporodičnih stambenih objekata i objekata za socijalno stambeno zbrinjavanje donesenim u okviru RSP, po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja, s ciljem integracije u mjestu raseljenja.

Image for news

Na osnovu ovog javnog poziva izvršit će se odabir korisnika za 2 (dvije) stambene jedinice, a dodatno će se sačiniti rezervne liste korisnika prava na stambeno zbrinjavanje od po dva korisnika prava, odvojeno prema strukturi stambenih jedinica.

Popuna upražnjenih stambenih jedinica vršit će se s rezervnih listi, prema redoslijedu utvrđenih prioriteta u zavisnosti od strukture oslobođene stambene jedinice, uz prethodnu provjeru daljnje ispunjenosti utvrđenih kriterija.

Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici www.bdcentral.net.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i to od 22. 7. 2020. godine do 6. 8. 2020. godine,naoglasnim pločama Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja i web stranici www.bdcentral.net.

Prijave primljene nakon roka neće biti razmatrane.

Prilog :

1. Javni poziv

2. Prijava i izjava podnosioca prijave