Slika vesti

Линк води на страницу

Objavljena Прелиминарнa листa корисника права на стамбено збрињавање у оквиру пројекта „Систем социјалног становања (СХС) – Развој интегрисаног модела у теорији и пракси“ на територији Брчко дистрикта БиХ

5.10.2020. На основу члана 10 Одлуке о критеријумима за одабир корисника, начину додјеле помоћи и реализацији пројекта „Систем социјалног становања (СХС) – Развој интегрисаног модела у теорији и пракси“ на територији Брчко дистрикта БиХ, број: 48-000036/14, број акта: 11-0014АН-014/15 од 26. 2. 2015. године и број акта: 11-0014АН-017/15 од 4. 6. 2015. године. Комисија за одабир корисника пројекта „Систем социјалног становања (СХС) – Развој интегрисаног модела у теорији и пракси“ у Брчко дистрикту БиХ именована Одлуком градоначелника број: 22-00939/20, број акта: 01.1-1141СМ-007/20 од 18. 6. 2020. године, на сједници одржаној 2. 10. 2020. године, утврђује Прелиминарну листу корисника права на стамбено збрињавање у оквиру пројекта „Систем социјалног становања (СХС) – Развој интегрисаног модела у теорији и пракси“ на територији Брчко дистрикта БиХ

05.10.2020.

Прочитај
Slika vesti

Јавни позив интерно расељеним лицима у Босни и Херцеговини и избјеглим лицима из Републике Хрватске у БиХ за подношење пријава за помоћ у стамбеном збрињавању у оквиру Регионалног стамбеног програма – осигурање стамбених јединица (станова) по моделу социјалног становања (2 стана)

22.07.2020. Помоћ за стамбено збрињавање у Потпројекту БиХ3 (2014) Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног програма (у даљњем тексту: РСП) се додјељује интерно расељеним лицима у Босни и Херцеговини и избјеглим особама из Републике Хрватске у БиХ у виду: осигурања стамбених јединица (станова) у изграђеним вишестамбеним зградама у улици Матије Гупца бб, у складу са Смјерницама за пројектовање вишепородичних стамбених објеката и објеката за социјално-стамбено збрињавање донесеним у оквиру РСП-а, по моделу непрофитног социјалног становања, у циљу интеграције у мјесту расељења.

22.07.2020.

Прочитај

ФИЛТРИРАЊЕ

Истакнуте теме